Úradné preklady technických preukazov a dokumentácie dovezených automobilov

Technický preukaz
Potvrdenie o odhlásení vozidla
Faktúra / Kúpna zmluva
Potvrdenie o TK / EK

Nemecký
Taliansky
Francúzsky
Poľský
Anglický
Holandský

Dodanie prekladu poštou 1.tr. na dobierku alebo osobne na adrese:
Národná Trieda 78
040 01 Košice
Slovensko

Tel:
+421 (0)917 749 738

Email:
kevargova@gmail.com

Mobil

+421 (0)917 749 738                      

Adresa

Národná Trieda 78
040 01 Košice, SR
(sídlisko Mier)
Navigovať 

Pri prihlasovaní automobilu dovezeného zo zahraničia budete potrebovať dokumenty automobilu preložené do slovenského jazyka.

Na registráciu dovezeného automobilu zo zahraničia budete na príslušnom obvodnom úrade dopravy potrebovať preklad týchto dokumentov (ak nie sú vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku):


1
Technický preukaz

časť I a časť II


Potvrdenie o odhlásení vozidla z premávky

3
Faktúru alebo kúpnu zmluvu

4
Potvrdenie o TK a EK

(Technickej a emisnej kontrole)

Dokumenty t.j. technický preukaz časť I a časť II a prípadne kúpnu zmluvu, potvrdenie o emisnej a technickej kontrole stačí naskenovať a poslať emailom na kevargova@gmail.com a ešte v ten deň môže byť preklad odoslaný poštou I. triedou na dobierku, prípadne si ho budete môcť vyzdvihnúť osobne.
Preklady vyhotovujeme zo všetkých európskych jazykov, pričom preklady dokumentov do bežných jazykov sa vyhotovujú do 24 hodín, menej časté jazykové kombinácie môžu trvať o niečo dlhšie.

Prekladáme z jazykov:
Nemecký
Taliansky
Francúzky
Poľský
Anglický
Holandský

© Copyright 2020  Preklady technických preukazov